Вы здесь

המכון להגירה ושילוב חברתי במרכז רופין

המכון להגירה ושילוב חברתי הוקם בשנת 2005 במרכז האקדמי רופין. מכון זה הוא הראשון בארץ אשר שם לעצמו כמטרה את קידום ההוראה והמחקר בתחום ההגירה. פעילות המכון מלווה בוועדה אקדמית בראשות פרופ' משה סמיונוב מאוניברסיטת תל אביב ומשתתפים בה מספר חוקרים בכירים מהאקדמיה אשר מובילים את המחקר בתחום ההגירה מכיוונים דיסציפלינאריים שונים. המועצה להשכלה גבוהה אישרה תוכנית MA ייחודית בהגירה ושילוב חברתי, אשר הוגשה על ידי צוות המכון. תוכנית זו תאפשר הכשרת כוח אדם מקצועי, מיומן, ברמה אקדמית גבוהה ובעל ראיה רב תחומית אשר יוכל להשתלב בעבודה במגוון המוסדות והארגונים הקיימים העוסקים בהגירה ושילוב חברתי בארץ ובעולם. המחזור הראשון נפתח בפברואר 2008.

המכון עוסק בכמה תחומים:

הוראה
תכני הלימוד בהגירה ושילוב חברתי משולבים במגוון מסלולי הלימוד של המרכז האקדמי רופין. אשכול לימודי בחירה בלימודי הגירה פתוח לתלמידי תואר ראשון. כמו כן, התכנית לתואר ראשון במנהל עסקים כוללת התמחות בלימודי הגירה וגישור תרבותי. בפברואר 2008 נפתחה תכנית יחידה מסוגה בישראל, לתואר שני בלימודי הגירה ושילוב חברתי. נוסף על כך, המכון מקיים קורסי הכשרה ייעודיים, סדנאות, ימי עיון וקורסים ללימודי תעודה ברמה אקדמית עבור אנשי מקצוע בתחום.

מחקר
במסגרת המכון מתבצעים מחקרים רבים אינטר-דיסציפלינריים, כגון מחקר על יזמות עולים מבריה"מ ועל העלייה מצפון אמריקה, פרויקט מחקרי בינלאומי העוסק בהשתלבותם הכלכלית של מהגרי חבר העמים לשעבר במספר ארצות מנוהל על ידי המכון. אחת לחודש וחצי מתקיים סמינר מחקרי בו מציגים חוקרים מהתחום בארץ. המכון מפעיל שני פרויקטים מחקריים שוטפים: "מדד רופין לשילוב העולים בחברה הישראלית" וכן את "שנתון העולים בישראל", ומציג אותם מדי שנה בכנס השנתי במאי.

מעורבות חברתית
המכון מעודד ומכוון סטודנטים רבים למעורבות ויזמות חברתית. הסטודנטים עובדים בארגוני עולים ונחשפים לעולם תרבותי חדש ומגוון, תורמים ונתרמים.

עידוד רב תרבותיות
במסגרת פעילויות המכון הוקם, ברחבי הקמפוס, גן פסלים המציג את יצירותיהם של אמנים עולים. במהלך השנה, נוהג המכון לקיים חגיגות פולקלור עדתיות (אתיופיה, גרוזיה ועוד), כמו כן, במסגרת כנס שנתי שמקיים המכון, מוענק את "אות יקיר העלייה". הקמתו של המכון להגירה היא הנצחת מורשתו של ד"ר ארתור רופין, שהקים את "המשרד הארץ ישראלי" והיה ראשון העוסקים בעלייתם ויישובם של יהודים בארץ ישראל, נוסף על היותו בין ראשוני החוקרים בנושא דפוסי ההגירה של היהודים.

ד"ר קארין אמית בשיתוף עם מר אילן ריס מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: תפקיד המנהיגות בהחלטה להגר מארצות מפותחות: המקרה של עולי צפון אמריקה בישראל. מחקר במימון המשרד לקליטת עלייה (מבוצע על סקר בקרב 500 עולים מצפון אמריקה).
פרופ' משה סמיונוב, ד"ר קארין אמית, פרופ' יצחק הברפלד וד"ר רבקה רייכמן: מחקר בינלאומי על השתלבותם של מהגרי חבר העמים בישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה. מחקר במימון קרן שוויצרית (Population, Migration & Environment -PME).
ד"ר קארין אמית: השתלבותם החברתית של עולי המערב בישראל: שביעות רצון מהחיים בישראל והגורמים המסבירים אותה. מחקר במימון המכון המבוסס על קובץ נתוני מדד רופין.
פרופ' רבקה רייכמן: הקהילה הדרום אפריקנית בישראל. מחקר במימון מנדל קפלן.

פירוט דוחות מחקריים בהדפסה:
ד"ר קארין אמית בשיתוף עם מר אילן ריס מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: תפקידן של רשתות חברתיות בהחלטה להגר מארצות מפותחות: המקרה של עולי צפון אמריקה בישראל.
ד"ר אייל גמליאל: עמדות של וותיקים ושל עולים חדשים לגבי העדפה מתקנת לעולים חדשים.
ד"ר סיביל היילבורן וד"ר נונה קושנירוביץ: מימון עסקים בבעלות יזמים מקרב העולים בישראל.
ד"ר רפאל יונגמן בשיתוף עם ד"ר נילי זילבר ממכון פאלק: שימוש בשירותי בריאות הנפש בקרב עולי אתיופיה בהשוואה לקבוצות אוכלוסין אחרות בישראל ( עולים מבריה"מ לשעבר וילדי ישראל).
ד"ר אפרת נטר : האם אסטרטגית של אקולטורציה קשורות להתנהגויות בריאות מניעתיות? המקרה של מניעת סרטן בקרב מהגרות מחבר המדינות לישראל.
Prof. Ada Zohar: The effect of immigration personality patterns and psychology: A Bi-National study of Persian Jews' personality and Obsessive
ד"ר קארין אמית, ד"ר אילן ריס : תפקידן של רשתות חברתיות ומנהיגות בהחלטה להגר מארצות מפותחות:המקרה של עולי צפון אמריקה בישראל.
ד"ר קארין אמית: השתלבותם החברתית של עולי המערב בישראל:שביעות רצון מהחיים בישראל והגורמים המסבירים אותה.
ד"ר סיביל היילברון: זהות מהגרים - בין הגדרת הרוב להגדרה עצמית

המקור: