You are here

מרכז האקדמי רופין

15/05/2010 - 14:34
הכנס יתקיים בין המועדים 1.6-30.5.2010 במרכז האקדמי רופין, עמק חפר. יום ראשון | 30 במאי,2010 הפורום הדו-לאומי קנדה-ישראל הדיון יתמקד בסוגיות...